Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
понеделник, 23/04/2018
 • 14:00
  Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще участва в Конференцията на председателите на парламентите на страните-членки на ЕС в Талин, Естония.

  Форумът ще бъде открит на 23 април 2018 г. от председателя на Държавното събрание на Естония Ейки Нестор. Основно изказване в началото на конференцията ще направи председателят на Европейския парламент Антонио Таяни.

  Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще направи изказване в рамките на първата сесия, която ще бъде на тема „Бъдещето на Европейския съюз”. Говорители по темата ще бъдат маршалът на Сейма на Полша Марек Кухчински, председателят на Националния съвет на Словакия Андрей Данко и председателят на Националното събрание на Франция Франсоа дьо Рюжи.

  В рамките на форума председателят на Народното събрание ще има срещи с председателя на Скупщината на Република Черна гора Иван Брайович, с председателите на Сената и на Националното събрание на Франция Жерар Ларше и Франсоа дьо Рюжи, с председателя на Долната камара на парламента на Нидерландия Хадиджа Ариб и с председателя на Камарата на депутатите на парламента на Чехия Радек Вондрачек.

  На 24 април 2018 г. председателите на парламентите на страните-членки на ЕС ще обсъдят въпроси, свързани с европейска сигурност и отбрана. Основни изказвания е предвидено да направят председателят на Сейма на Латвия Инара Мурниеце, председателят на германския Бундестаг Волфганг Шойбле и председателят на Националния съвет на Австрия Волфганг Соботка.

  Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще има двустранни разговори с председателя на Германския Бундестаг Волфганг Шойбле и с председателя на Националния съвет на Република Австрия Волфганг Соботка.
вторник, 24/04/2018
сряда, 25/04/2018
четвъртък, 26/04/2018
петък, 27/04/2018
Последни законопроекти
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Пряко предаване на заседание на Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика – 24/04/2018, 13:30

Пряко предаване на заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – 26/04/2018, 14:30

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на член и заместник–председател на НБКСРС

  Последни заседания
  Парламентарен контрол
  Заседания на комисии