Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящо в Народното събрание
вторник, 25/07/2017
сряда, 26/07/2017
четвъртък, 27/07/2017
петък, 28/07/2017
Връзки
Държавен вестник
Държавен вестник
Официално издание на Република България
Регистър
Регистър
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Регистър
Регистър
по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Студентската програма
Студентската програма
за законодателни проучвания в Народното събрание
Международна
Международна
парламентарна стипендия на Германския Бундестаг
Търсене
Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание
Пряко предаване на заседание на Комисия по вероизповеданията и правата на човека – 25/07/2017, 14:00

Пряко предаване на заседание на Комисия по бюджет и финанси – 25/07/2017, 12:30

Пряко предаване на заседание на Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите – 27/07/2017, 14:30

Пряко предаване на заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – 26/07/2017, 14:30

Пряко предаване на заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове – 26/07/2017, 15:30

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание

Избор на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор, ръководещи съответно управление "Надзор на инвестиционната дейност" и "Осигурителен надзор"

Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

Избор на председател, заместник-председател  и членове на Комисията за защита от дискриминация

Избор на управител на Националния осигурителен институт

    Последни заседания
    Парламентарен контрол
    Заседания на комисии