Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕНЧО СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
ПЕНЧО СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
  • Дата на раждане : 25/06/1958 Велико Търново, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: pencho.penchev@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 27/11/2014
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС