Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
 • Дата на раждане : 25/06/1970 Димитровград, България
 • Професия: юрист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
 • Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС;
 • E-mail: danail.kirilov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Комисия по правни въпроси
  председател 10/05/2017 - до момента
  Комисия по енергетика
  член 10/05/2017 - до момента
  Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
  заместващ представител 11/05/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  06/07/2017
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 754-04-23
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС