Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
  • Дата на раждане : 14/02/1983 Средногорие, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: lalo.kirilov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Монголия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Колумбия
зам.-председател 06/10/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица /Златишки проход/.
Писмен отговор на 14/07/2017.
29/09/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно отпускане на безлихвен заем от републиканския бюджет на общ. Криводол.
Отговорено в зала на 29/09/2017.
13/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяване и състояние на водопреносната система в с. Владо Тричково, общ. Своге, Софийска област.
Писмен отговор на 13/10/2017.
19/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица от водохващане "Въртопа".
Писмен отговор на 19/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно такси за водоползване от повърхностни водни обекти - публична общинска собственост, община Пирдоп, Софийска област.
Писмен отговор на 16/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС