Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
  • Дата на раждане : 15/04/1965 Казанлък, България
  • Професия: преподавател;историк;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: donka.simeonova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Испания
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредбата за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).
Отговорено в зала на 23/06/2017.
08/09/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредба № 16/8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите, издадена от министъра на образованието и науката и обн. в ДВ бр. 100 от 16.12.2016 г.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на тунела под връх Шипка.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиката на МОН в подкрепа на училища в малките населени места.
Писмен отговор на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно статута, дейностите и условията на труд на училищните психолози и педагогическите съветници.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимост от педагогически кадри в системата на образование.
Писмен отговор на 28/07/2017.
27/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди в системата на предучилищното и училищното образование.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания (Наредба № 10/19.06.2014 г.), мерки за преодоляване на възникналото напрежение след промените от м. април 2017 г..
Писмен отговор на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно качеството на безплатните закуски за деца в подготвителните групи и ученици от I-IV клас.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно процедура за условията и реда за оценяване и одобряване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно реконструкция на административната сграда на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС