Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
  • Дата на раждане : 13/12/1961 Варна, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: aneliya.klisarova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
заместващ представител 11/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/04/2017
Питане към Николай Денков, служебен министър на образованието и науката относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР).
Отговорено в зала на 28/04/2017.
26/05/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно участие на служители на Министерство на образованието и науката в управлението на други юридически лица.
Писмен отговор на 26/05/2017.
12/05/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно участие на служители на Министерство на образованието и науката в изготвянето на познавателни книжки, учебници и учебни помагала.
Писмен отговор на 12/05/2017.
19/05/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно стратегия на Министерство на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансирането на иновативните училища в България.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, които са с трайни увреждания и/или без родители.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно доплащане от пациенти на ВМА - София, при наличие на мозъчни аневризми, за което в държавни и общински болници не се доплаща.
Писмен отговор на 28/07/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ръководния състав на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
10/11/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно осигуряване на капацитет за управление на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и възможна загуба на средства.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно броя на университетските болници в страната.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
01/12/2017
Питане към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 01/12/2017.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми в двете детски кардиологични отделения в МБАЛ "Национална кардиологична болница".
Отговорено в зала на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно взаимоотношението между медицинските университети и университетските болници.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС