Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
  • Дата на раждане : 14/06/1986 Плевен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 15-ПЛЕВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stefan.burdzev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
23/06/2017
Питане към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно бедствено състояние на републикански път II - 11, свързващ община Гулянци с община Никопол.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на републикански път III - 305, свързващ Плевен и Тетевен.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно "Мизия 2000" АД - гр. Плевен, визия и намерения на Министерството на земеделието, храните и горите.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на общ. Гулянци, обл. Плевен.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наложително възобновяване на реконструкцията на отводнителния канал в с.Брест, общ.Гулянци, обл.Плевен.
Писмен отговор на 14/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Плевен.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно стопанисване на общински път PVN1080 ( път II-13-с. Долни Луковит - път III-137), участък път II-13- с. Долни Луковит.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС