Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Народни представители
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
  • Дата на раждане : 28/01/1977 Търговище, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: dzheyhan.ibryamov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
зам.-председател 10/05/2017 - до момента
Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
заместващ представител 11/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС