Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
  • Дата на раждане : 24/04/1981 Габрово, България
  • Професия: инженер;икономист;
  • Езици: английски;немски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kristina.sidorova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 31/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Грузия
председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
30/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цялостен ремонт на път Дряново-Царева ливада - Трявна, част от републикански път ІІІ - 609.
Писмен отговор на 30/06/2017.
01/09/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно мерки за усъвършенстване на методиката за преразпределение на държавната субсидия за читалищата.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно незаконната сеч в община Севлиево.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно задължителната двустранна компютърна връзка по чл.6 от ЗКИР между кадастъра и имотния.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно необходимост от реновиране и обезопасяване на жп прелезите в района на село Ганчовец, Община Дряново.
Писмен отговор на 28/07/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно ограничаване на употребата на наргилета от малолетни и непълнолетни.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
19/09/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно неправомерно назначаване на управител на "Плод - зеленчук" ЕООД - гр. Габрово.
Писмен отговор на 19/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етап на реализиране на проекти за справяне с безводието в общ. Севлиево.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно възобновяване на пълния обем на дейност и нормалната работа на най-големия работодател в община Трявна - "Емко" ООД, гр. София.
Писмен отговор на 29/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки за ограничаване популацията на хищници.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на финансовите средства за справяне с водната криза в община Севлиево.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно намаляване на обема дейности в графика за движение на влаковете през 2018 г. (ГДВ 2018) в област Габрово.
Писмен отговор на 03/11/2017.
17/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно управлението на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" - гр. Габрово.
Писмен отговор на 17/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно намаляване на обема дейност в графика за движение на влаковете през 2018 (ГДВ 2018) и сериозно забавяне при обновяване на подвижния състав на "БДЖ - Пътнически премози" ЕООД.
Писмен отговор на 03/11/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно качеството на безплатните закуски за деца в подготвителните групи и ученици от I-IV клас.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
15/12/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно коледни добавки към пенсиите.
Отговорено в зала на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).
Писмен отговор на 19/01/2018.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структурата и размера на задълженията на Община Трявна.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структурата и размера на задълженията на община Дряново.
Писмен отговор на 15/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно провеждане на конкурс по програма "Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г.".
Писмен отговор на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно финансова обезпеченост на Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания "Хризантема" в гр. Габрово.
Писмен отговор на 09/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно нередности в Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания "Хризантема", гр. Габрово.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път III - 403 участък с. Агатово - с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно недвижимите културни ценности от "местно значение" и "национално значение" на територията на област Габрово.
Писмен отговор на 02/03/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние на МБАЛ "д-р Стойчо Христов" гр. Севлиево.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние на МБАЛ "Теодоси Витанов" гр. Трявна.
Писмен отговор на 16/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС