Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА
  • Дата на раждане : 03/06/1986 , България
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: elena.aksieva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 05/04/2018 - до момента
Парламентарна група на ПП ВОЛЯ
член 05/04/2018 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС