Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Неоправдани отсъствия
Неоправдани отсъствия

февруари 2015 - Отсъствия от заседания на комисии