Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 43-то Народно събрание > Неоправдани отсъствия
Неоправдани отсъствия

ноември 2016 - Отсъствия от заседания на комисии