Народно събрание на Република България - Начало
Начало> 44-то Народно събрание > Неоправдани отсъствия
Неоправдани отсъствия

януари 2017 - Отсъствия от заседания на комисии