Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
  ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
  • Дата на раждане : 15/12/1974 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: zhelyo.boychev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  член 19/06/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/06/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно състоянието на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".
  Отговорено в зала на 21/06/2013.
  21/06/2013
  Питане към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно политиката на Министерството на икономиката и енергетиката за бъдещата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" за следващия програмен период 2014 - 2020.
  Отговорено в зала на 21/06/2013.
  31/01/2014
  Въпрос към Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България относно предложение за еврокомисар от Република България.
  Отговорено в зала на 31/01/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС