Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
    Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
    НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
    НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
    • Дата на раждане : 20/05/1966 Цар Калоян, България
    • Професия: лекар;
    • Езици: френски;руски;турски;
    • Избран(а) с политическа сила: "Движение за права и свободи" 14.07%;
    • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
    • Участие в предишно НС:
    Парламентарна дейност
    40-то Народно събрание
    член 18/08/2005 - 25/06/2009
    Комисия по здравеопазването
    зам.-председател 24/08/2005 - 25/06/2009
    Законодателна дейност
    Парламентарен контрол
    Предложения към законопроекти за второ четене
    Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
    Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС