Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 654-01-111 30/09/2016 МИХО МИХОВ;ИВАН ИВАНОВ;ИВАН СТАНКОВ;ПЕТЪР КАДИЕВ;ИВАН ИВАНОВ;СВЕТОСЛАВ БЕЛЕМЕЗОВ;МАРИАНА ТОДОРОВА;ЛЪЧЕЗАР НИКИФОРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители 654-01-110 27/09/2016 ГЕОРГИ КАДИЕВ;
Законопроект за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението 602-02-34 26/09/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие 602-01-54 26/09/2016 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии 654-01-109 26/09/2016 ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 602-01-53 20/09/2016 Министерски съвет
Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД 602-01-52 20/09/2016 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии 654-01-108 20/09/2016 ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти 602-01-51 19/09/2016 Министерски съвет
Законопроект за тълкуване на чл. 3, ал. 3, т. 1 и т. 3, б. "а" от Закона за приватизация и следприватизационен контрол 654-01-107 19/09/2016 ПЕТЪР СЛАВОВ;МАРТИН ДИМИТРОВ;МЕТОДИ АНДРЕЕВ;