Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове 802-02-11 23/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие 802-02-10 20/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за "Държавен вестник" 854-01-24 20/04/2018 ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;КАЛИН ПОПОВСКИ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ;БОРИСЛАВ БОРИСОВ;НИГЯР ДЖАФЕР;АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА;ХАСАН АДЕМОВ;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;ЮЛИЯН ПАПАШИМОВ;КРАСИМИР СЪБЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 802-01-14 19/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 854-01-23 18/04/2018 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;БОРИС БОРИСОВ;РОСЕН ИВАНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;МИЛЕН МИХОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение но Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 802-01-13 17/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 802-01-12 17/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 802-01-11 05/04/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-22 05/04/2018 МЛАДЕН ШИШКОВ;ЗАПРЯН ЯНКОВ;ВАСИЛ ЦВЕТКОВ;ХРИСТО ГРУДЕВ;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ;ПЕТЯ АВРАМОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-21 05/04/2018 ПЕТЯ АВРАМОВА;АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;ЗАПРЯН ЯНКОВ;