Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 654-01-82 24/06/2016 КОРМАН ИСМАИЛОВ;ПЕТЪР СЛАВОВ;ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ;ЧЕТИН КАЗАК;ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ;НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ;АХМЕД АХМЕДОВ;МЕТОДИ АНДРЕЕВ;БОРИС СТАНИМИРОВ;НИКОЛА ХАДЖИЙСКИ;НАСТИМИР АНАНИЕВ;
Законопроект за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 602-01-36 23/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма 602-01-35 22/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на Съюзническите сили в Европа (SHAPE) относно Щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU), подписан на 30 март 2016 г. в Монс, Кралство Белгия 602-02-24 20/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност 602-02-23 20/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт 602-01-34 17/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора 602-02-22 16/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози 602-01-33 16/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение 602-01-32 15/06/2016 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон 602-01-31 14/06/2016 Министерски съвет