Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване 702-01-3 26/01/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд 754-01-6 25/01/2017 ПЕТЪР КАДИЕВ;
Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и устав на Организацията за европейско публично право 702-02-2 23/01/2017 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт 702-01-2 23/01/2017 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването "Европа" 702-02-1 19/01/2017 Министерски съвет
Законопроект за тълкуване на чл. 79, ал. 2, т. 1 от Наказателния кодекс 754-01-5 18/01/2017 ПЕТЪР СЛАВОВ;МАРТИН ДИМИТРОВ;МЕТОДИ АНДРЕЕВ;
Законопроект за съхранение, чистотата при употреба и развитие на българския език 754-01-4 17/01/2017 КИРИЛ ДОБРЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 754-01-3 12/01/2017 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ;ДАНАИЛ КИРИЛОВ;СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;СНЕЖАНА ДУКОВА;ЖИВКО МАРТИНОВ;ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА;ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА;ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ;ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА;ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ;ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ;СВИЛЕН ИВАНОВ;АННА АЛЕКСАНДРОВА;
Законопроект за изменение и допълнение на Закон за ветеринарномедицинската дейност 754-01-2 11/01/2017 ИВАН ИВАНОВ;ИВАН СТАНКОВ;ПЕТЪР КАДИЕВ;ИВАН ИВАНОВ;МАРИАНА ТОДОРОВА;ЛЪЧЕЗАР НИКИФОРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии 754-01-1 09/01/2017 КОРМАН ИСМАИЛОВ;БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ;