Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване 802-01-42 19/10/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията 853-14-10 19/10/2018
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията 854-01-75 19/10/2018 ВЕЖДИ РАШИДОВ;
Законопроект за хората с увреждания 802-01-41 18/10/2018 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна 802-02-25 15/10/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането 802-01-40 11/10/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 802-01-39 11/10/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия 802-01-38 10/10/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 854-01-74 09/10/2018 АЛЕКСАНДЪР СИДИ;АТАНАС СТОЯНОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортното застраховане 802-01-37 09/10/2018 Министерски съвет