Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 854-01-44 22/05/2018 КРУМ ЗАРКОВ;ДРАГОМИР СТОЙНЕВ;ИВАН ИВАНОВ;ФИЛИП ПОПОВ;КРИСТИНА СИДОРОВА;БОГДАН БОЦЕВ;ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА;ГЕОРГИ ГЬОКОВ;ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ;ИЛИЯН ТИМЧЕВ;АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА;ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ;
Законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд 802-02-12 21/05/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда 802-01-16 21/05/2018 Министерски съвет
Законопроект за Българската автомобилна камара 854-01-43 18/05/2018 СТАНИСЛАВ ИВАНОВ;АТАНАС ТАШКОВ;КЛАВДИЯ ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА;ВАЛЕНТИН МИЛУШЕВ;ИВАН МИХОВСКИ;БОРИС КЪРЧЕВ;РАДОСТИН ТАНЕВ;ИВАН ВЪЛКОВ;РОСЕН ИВАНОВ;АТАНАС СТОЯНОВ;ПАВЕЛ ХРИСТОВ;АНДОН ДОНЧЕВ;
Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси 854-01-42 18/05/2018 БОРИС ЯЧЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;РОСЕН ИВАНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-41 11/05/2018 АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ;ПЕТЯ АВРАМОВА;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ГЕОРГИ ДИНЕВ;НИКОЛАЙ СИРАКОВ;ИВАН ВЪЛКОВ;АТАНАС ТАШКОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта 854-01-40 11/05/2018 ХРИСТИАН МИТЕВ;БОРИС ЯЧЕВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;РОСЕН ИВАНОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-39 11/05/2018 ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;РОСЕН ИВАНОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;БОРИС ЯЧЕВ;АТАНАС СТОЯНОВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;БОРИС БОРИСОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 854-01-38 11/05/2018 ХРИСТИАН МИТЕВ;ВАЛЕНТИН КАСАБОВ;ЙОРДАН ЙОРДАНОВ;БОРИС ЯЧЕВ;АЛЕКСАНДЪР СИДИ;БОРИС БОРИСОВ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;РОСЕН ИВАНОВ;СЛАВЧО АТАНАСОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 854-01-37 10/05/2018 БОРЯНА ГЕОРГИЕВА;ПЛАМЕН ХРИСТОВ;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;ГЕРГАНА СТЕФАНОВА;КРЪСТИНА ТАСКОВА;ДОРА ХРИСТОВА;