Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон /Гьтеборски протокол/ към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г в Женева 802-02-7 19/02/2018 Министерски съвет
Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 854-01-9 19/02/2018 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;
Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки 854-01-8 19/02/2018 ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;
Законопроект за ратифициране на Конвенцията за Международната хидрографска организация 802-02-6 16/02/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-7 15/02/2018 ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;ГЕОРГИ КОЛЕВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;ЮЛИАН АНГЕЛОВ;ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;
Законопроект за ратифициране на Изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой 802-02-5 09/02/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите 854-01-6 09/02/2018 ЙОРДАН АПОСТОЛОВ;ДАНАИЛ КИРИЛОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;АННА АЛЕКСАНДРОВА;БОРИС ЯЧЕВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ПЕТЪР ПЕТРОВ;КАЛИН ПОПОВСКИ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения 854-01-5 06/02/2018 ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ;ЙОРДАН ЦОНЕВ;ХАМИД ХАМИД;ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА;
Законопроект за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти 802-02-4 02/02/2018 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 802-01-7 02/02/2018 Министерски съвет