Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Форма за търсене
39 Народно събрание
40 Народно събрание
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
От До
Ключова дума Сесия
Сигнатура Вносител
Министерски съвет
Комисия
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на законопроектите - търсене по ключова дума или част от дума. Например, за да намерите законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, напишете "наказател"
  • Търсене на внесени законопроекти за дадена сесия - за да видите постъпилите законопроекти за даден период, изберете съответната сесия
  • Търсене по вносител - напишете "Министерски съвет", "н.п." абревиатура на "народни представители" или напишете името на съответния народен представител
  • Разпределение на законопроектите по водеща комисия - извеждане на всички законопроекти, по които дадена комисия е водеща
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички внесени законопроекти - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни законопроекти
Законопроект Сигнатура Дата Вносител
Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 902-01-62 14/11/2019 Министерски съвет
Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Преглед на инвестиционната политика на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна 902-02-27 12/11/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване 954-01-79 12/11/2019 МИЛЕН МИХОВ;ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ;ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ;ВАЛЕНТИН РАДЕВ;КОНСТАНТИН ПОПОВ;ХРИСТИАН МИТЕВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 954-01-78 08/11/2019 АННА АЛЕКСАНДРОВА;ЕМИЛ СИМЕОНОВ;ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА;СИМЕОН НАЙДЕНОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи 902-01-61 08/11/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс 954-01-77 07/11/2019 ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ;БОРЯНА ГЕОРГИЕВА;АЛБЕНА НАЙДЕНОВА;ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА;ПЛАМЕН ХРИСТОВ;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 902-01-60 06/11/2019 Министерски съвет
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки 902-01-59 06/11/2019 Министерски съвет
Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги 954-01-76 06/11/2019 ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ;ПАВЕЛ ШОПОВ;ЯВОР НОТЕВ;СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ;МАРГАРИТА НИКОЛОВА;НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ;
Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата 902-01-58 05/11/2019 Министерски съвет