Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон
  Сигнатура 602-01-31
  Дата на постъпване 14/06/2016
  Сесия Шеста сесия
  Текст на законопроекта 602-01-31_ZID_Targovskiya_zakon.PDF
  602-01-31.rtf
  Вносители
  Разпределение по комисии
  Доклади от комисии
  Предложения на народни представители между първо и второ четене
  Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон
  Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон
  Хронология
  • 31/08/2016 - внесен(зала първо четене)
  • 31/08/2016 - приет(зала първо четене)
  • 22/12/2016 - внесен(зала второ четене)
  • 22/12/2016 - приет(зала второ четене)
  • 22/12/2016 - обсъждане(зала второ четене)
  Статус приет
  Дата на приемане 22/12/2016
  Обнародван в ДВ брой 105/2016 г.
  Финален текст на закона Закон за изменение и допълнение на Търговския закон