Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация
602-01-43
08/07/2016
Шеста сесия
приет
22/12/2016
брой 105/2016 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 22/12/2016 - внесен(зала първо четене)
  • 22/12/2016 - приет(зала първо четене)
  • 22/12/2016 - внесен(зала второ четене)
  • 22/12/2016 - приет(зала второ четене)
  • 22/12/2016 - обсъждане(зала първо четене) - Пленарно заседание
  • 22/12/2016 - обсъждане(зала второ четене) - Пленарно заседание
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала