Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка "Белене", обнародвано в ДВ, бр. 28 от 6.04.2012 г.
  Сигнатура 654-02-69
  Дата на постъпване 13/07/2016
  Сесия Шеста сесия
  Текст на законопроекта PDF формат
  Вносители
  Разпределение по комисии
  Доклади от комисии
  Предложения на народни представители между първо и второ четене
  Проект за решение за отмяна на решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка "Белене", обнародвано в ДВ, бр. 28 от 6.04.2012 г.
  Хронология