Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия
602-01-44
13/07/2016
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 20/10/2016 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/10/2016 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала