Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове

    Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 78, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Сигнатура 653-02-61
Дата на постъпване 08/09/2016
Сесия Седма сесия
Текст на законопроекта PDF формат
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Предложения на народни представители между първо и второ четене
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове
Хронология
  • 18/01/2017 - внесен(зала второ четене)
  • 18/01/2017 - приет(зала второ четене)
Статус приет
Дата на приемане 18/01/2017
Обнародван в ДВ брой 9/2017 г.
Финален текст на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове