Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г.
  Сигнатура 602-02-36
  Дата на постъпване 13/10/2016
  Сесия Седма сесия
  Текст на законопроекта 602-02-36_ZR_Garantsiya_po_dogovor_kredit.PDF
  602-02-36_ZR_Garanciya_po_dogovor_za_kredit.PDF
  Вносители
  Разпределение по комисии
  Доклади от комисии
  Предложения на народни представители между първо и второ четене
  Хронология
  • 22/12/2016 - внесен(зала първо четене)
  • 22/12/2016 - приет(зала първо четене)
  • 22/12/2016 - внесен(зала второ четене)
  • 22/12/2016 - приет(зала второ четене)
  • 22/12/2016 - обсъждане(зала първо четене)
  • 22/12/2016 - обсъждане(зала второ четене)
  Статус приет
  Дата на приемане 22/12/2016
  Обнародван в ДВ брой 105/2016 г.
  Финален текст на закона Закон за ратифициране на Гаранция, платима при първо поискване, предоставена от Република България, представлявана от министъра на финансите на Република България (гарант), от 23 август 2016 г. в полза на Кредитанщалт фюр Видерауфбау (КфВ) във връзка с Договор за кредит № 27691 в размер до 100 000 000 евро, сключен между КфВ и Българската банка за развитие на 16 август 2016 г.