Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Законодателство > Законопроекти
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Име на законопроекта ЗИД на Гражданския процесуален кодекс

    Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 78, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Сигнатура 653-03-106
Дата на постъпване 25/10/2016
Сесия Седма сесия
Текст на законопроекта PDF формат
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Предложения на народни представители между първо и второ четене
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
оттеглено предложение № 654-04-286 от 21.10.2016 г./Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Хронология
  • 11/01/2017 - внесен(зала второ четене)
  • 11/01/2017 - обсъждане(зала второ четене)
  • 12/01/2017 - приет(зала второ четене)
  • 12/01/2017 - обсъждане(зала второ четене)
Статус приет
Дата на приемане 12/01/2017
Обнародван в ДВ брой 8/2017 г.
Финален текст на закона Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс