Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
754-02-3
19/04/2017
Първа сесия
приет
19/04/2017
брой 32/2017 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на решение по прилагането на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  • Входящ номер: 754-02-3
  • Дата: 19/04/2017
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала