Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за Европейската заповед за разследване
702-01-47
10/11/2017
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 14/12/2017
  • Удължен срок за предложения: 17/01/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 07/12/2017 - внесен(зала първо гласуване)
  • 07/12/2017 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 07/12/2017 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала
Търсене
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание