Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на Граждански процесуален кодекс
602-01-38
11/05/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 602-01-38,Граждански процесуален кодекс
 • Входящ номер: 654-04-295
 • Дата: 15/09/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-38,Граждански процесуален кодекс
 • Входящ номер: 654-04-320
 • Дата: 25/09/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проекторешение за налагане на мораториум върху приватизацията, концесиите и разпореждането с общинско имущество.
 • Входящ номер: 654-02-103
 • Дата: 26/09/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-38,Граждански процесуален кодекс
 • Входящ номер: 654-04-335
 • Дата: 29/09/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 31/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 31/08/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 31/08/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 06/07/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала