Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на измененията и допълненията на Статута на Хагската конференция по международно частно право
602-02-10
18/05/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проекторешение относно план за действие на Правителството на РБ, съобразен с препоръките в доклада на Европейската комисия
  • Входящ номер: 654-02-63
  • Дата: 18/05/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 15/03/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 15/03/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 15/03/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 15/03/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала