Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
654-01-27
25/05/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР за предсрочно преустановяване дейността на Временната комисия по искането на Н.Филчев, бивш гл.прокурор на РБългария, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу В.Върбанов, нар.пр. в 40-то НС
  • Входящ номер: 654-02-65
  • Дата: 25/05/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 30/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 30/08/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала