Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно проекторешение за разискване по питане №154-05-103 от 6 юли 2011 на народните представители Мая Манолова, Хасан Адемов, Янаки Стоилов и Нигяр Джафер относно прехвърлени 1.4 млрд.лв от НЗОК към фискалния резерв
Номер на питане 154-05-103
Дата на питане 06/07/2011
Номер на предложение 154-02-83
Дата на предложение 29/07/2011
Статус проведено
Дата на насрочване 29/07/2011
Дата на провеждане 09/09/2011
Вносител
 
Проекторешения