Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Проект на Решение по предложение за разисквания по питане № 254-05-160 от 19.09.2012 г. от народния представител Антон Кутев до г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно политиките на МТСП за повишаване на пенсиите
Номер на питане 254-05-160
Дата на питане 19/09/2012
Номер на предложение 254-02-133
Дата на предложение 19/10/2012
Статус проведено
Дата на насрочване 19/10/2012
Дата на провеждане 26/10/2012
Вносител
 
Проекторешения