Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Предложение за провеждане на разисквания по питане № 854-05-33/09.05.2018 г. от народните представители проф. Георги Михайлов, доц. Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков
Номер на питане 854-05-33
Дата на питане 09/05/2018
Номер на предложение 854-00-38
Дата на предложение 01/06/2018
Статус
Дата на насрочване
Дата на провеждане
Вносител
 
Проекторешения