Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разисквания по питане № 954-05-4/16.01.2019 г. от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в действие на електронните винетки
Номер на питане 954-05-4
Дата на питане 16/01/2019
Номер на предложение 954-00-4
Дата на предложение 08/02/2019
Статус проведено
Дата на насрочване 08/02/2019
Дата на провеждане 15/02/2019
Вносител
 
Проекторешения