Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 754-05-13/17.05.2017 г. от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България
Номер на питане 754-05-13
Дата на питане 17/05/2017
Номер на предложение 754-00-26
Дата на предложение 02/06/2017
Статус проведено
Дата на насрочване 02/06/2017
Дата на провеждане 09/06/2017
Вносител
 
Проекторешения