Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 754-05-17/25.05.2017 г. от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях
Номер на питане 754-05-17
Дата на питане 25/05/2017
Номер на предложение 754-00-62
Дата на предложение 23/06/2017
Статус проведено
Дата на насрочване 23/06/2017
Дата на провеждане 30/06/2017
Вносител
 
Проекторешения