Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 754-05-33/13.07.2017 г. от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения
Номер на питане 754-05-33
Дата на питане 13/07/2017
Номер на предложение 754-00-96
Дата на предложение 08/09/2017
Статус проведено
Дата на насрочване 08/09/2017
Дата на провеждане 19/09/2017
Вносител
 
Проекторешения