Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно Разискване по питане № 754-05-56/22.11.2017 г. от народните представители Димитър Данчев, Георги Свиленски и Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя Томислав Дончев относно политика за изграждани на електронно управление
Номер на питане 754-05-56
Дата на питане 22/11/2017
Номер на предложение 754-00-136
Дата на предложение 15/12/2017
Статус проведено
Дата на насрочване 15/01/2018
Дата на провеждане 19/01/2018
Вносител
 
Проекторешения