Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Разисквания по питания
Разискване по питане
Относно проекторешение по разискване по питане № 054-05-140/05.10-2010 г. на народните представители Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към зам.министър-председателя и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов относно зачестилите прояви на полицейско насилие на български граждани
Номер на питане 054-05-140
Дата на питане 05/10/2010
Номер на предложение 054-02-110
Дата на предложение 15/10/2010
Статус проведено
Дата на насрочване 15/10/2010
Дата на провеждане 22/10/2010
Вносител
 
Проекторешения