Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
29/03/2012

 


РЕШЕНИЕ

за избиране на инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

Народното събрание на основание чл. 132а, ал. 1 и 3 от Конституцията на Република България и чл. 42, ал. 3 и чл. 46 от Закона за съдебната власт

РЕШИ:

Избира за инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет Димана Николова Йосифова.

Инспекторът встъпва в длъжност в срок до 30 дни от избирането му.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 29 март 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

3566