Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
19/04/2019

 


РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по здравеопазването

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. Освобождава Александър Койчев Иванов като член на Комисията по здравеопазването.

2. Избира Красимир Митков Събев за член на Комисията по здравеопазването.

Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 19 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

3117