Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)
15/06/2017

 


РЕШЕНИЕ

по Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с раздел VIII, т. 6 от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)

РЕШИ:

Приема Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 5 юли 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

4969