Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Решения
Решение по Доклада на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати
06/07/2017

 


РЕШЕНИЕ

по Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 6 юли 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

4980