Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Форма за търсене
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Питане Адресат Дата на постъпване Статус
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно политиката на правителството за вътрешната сигурност Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 19/07/2017 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологиите и съобщенията относно сигурността на Летище София по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/07/2017 неотговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно липсата на анализи, визия и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2017 неотговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно забавяне на процедурите по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2017 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/07/2017 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно северозападен район на България, политика на правителството за спасяване на района Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 13/07/2017 в несъответствие с ПОДНС
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/07/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно утвърждаване на Национална здравна карта Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/07/2017 неотговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ; Относно разработване и провеждане на държавната политика в областта на околната среда Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/07/2017 неотговорено
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ; Относно проблемен участък от водопроводна мрежа в гр. Тутракан, област Силистра Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2017 оттеглен
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно третирането на посевите и овощните насаждения със забранени и опасни препарати за пчелите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 30/06/2017 неотговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; ЖИВКО ИВАНОВ МАРТИНОВ; Относно риск за енергийната независимост на страната Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/06/2017 оттеглен
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ Николай Петров, Министър на здравеопазването 28/06/2017 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 неотговорено
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ; ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ; Относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/06/2017 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за превенция и противодействие на битова и конвенционална престъпност в област Плевен Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/06/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно актуални проблеми на МВР и политика за оптимизиране на министерството Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/06/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно възстановяване на наборната военна служба Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 06/06/2017 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер - председател на Европейската комисия Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 05/06/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно създаване на функционален модел и политика за изпълнение на основните задачи на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 31/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно кадровата политика на правителството Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно изпълнение на финансовите параметри на решението на Министерския съвет от 01.04.2015 г. за "Многогодишна програма (2015 - 2019) за подкрепа на избрания за "Европейска столица на културата "български град" и Вашата стратегия във връзка с това Боил Банов, Министър на културата 25/05/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 25/05/2017 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 25/05/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно готовността на Министерството на вътрешните работи за обезпечаване на летния туристически сезон Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 25/05/2017 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; Относно актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 17/05/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 17/05/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно кадровата политика на правителството Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 17/05/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България Николай Петров, Министър на здравеопазването 17/05/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно кадрово назначение в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/05/2017 в несъответствие с ПОДНС
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/05/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно политиките на министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/05/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно разпределението на финансовите средства за болнична медицинска помощ между отделните области в страната Николай Петров, Министър на здравеопазването 10/05/2017 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно политиката на правителството за осигуряване на охраната на държавната граница с Република Турция Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната 26/04/2017 отпаднало
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно мерките по изпълнение на препоръките, посочени в последния Доклад на Комисията относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка Мария Павлова, служебен министър на правосъдието 26/04/2017 отговорено
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА НИКОЛОВА; Относно политиката за безопасността на пътната инфраструктура в Република България и напредък по ремонтните дейности по републиканската пътна мрежа Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството 20/04/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР) Николай Денков, служебен министър на образованието и науката 20/04/2017 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; Относно степента на готовност на Република България за поемане на Председателството на Съвета на Европейския съюз Деница Златева, служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 19/04/2017 оттеглен
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно политиките на правителството за увеличаване на доходите на гражданите от нискодоходните социални групи Илко Семерджиев, служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването 19/04/2017 отпаднало