Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Питания
Питания
Форма за търсене
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Питане Адресат Дата на постъпване Статус
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ Относно действията на МОН по изпълнение на ЗПУО по отношение на подкрепата на деца и ученици със специални нужди Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 16/12/2016 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА Относно план за действие в ситуация на мащабна миграционна вълна Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 02/12/2016 в несъответствие с ПОДНС
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ Относно план за действие в ситуация на мащабна миграционна вълна Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 02/12/2016 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно състояние на третокласната пътна мрежа в Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/10/2016 отпаднало
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА Относно състояние на третокласната пътна мрежа в Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/10/2016 отпаднало
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ Относно състояние на третокласната пътна мрежа в Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/10/2016 отпаднало
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ Относно състояние на третокласната пътна мрежа в Република България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/10/2016 отпаднало
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството Вежди Рашидов, Министър на културата 06/10/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството Вежди Рашидов, Министър на културата 06/10/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството Вежди Рашидов, Министър на културата 06/10/2016 отговорено
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството Вежди Рашидов, Министър на културата 06/10/2016 отговорено
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ Относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството Вежди Рашидов, Министър на културата 06/10/2016 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството Вежди Рашидов, Министър на културата 06/10/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика за преодоляване на кадровия проблем в образователната система Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 30/09/2016 отговорено
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ Относно политиката на правителството за осигуряване на инвестиции в инфраструктурата на Северна България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 21/09/2016 в несъответствие с ПОДНС
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ Относно политиката на правителството за осигуряване на инвестиции в инфраструктурата на Северна България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 21/09/2016 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика за защита на правата на българските граждани в Обединеното кралство след Брекзит Даниел Митов, Министър на външните работи 21/09/2016 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно политиката по усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 14/09/2016 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно политиката по усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 - 2020 г Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 14/09/2016 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ Относно водената от българското правителство и от МВР политика, свързана с опазване на живота и здравето на гражданите, пътуващи по пътищата на България, както и мерките за увеличаване на безопасността по пътищата Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 13/09/2016 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение създаване на заетост на хората в предпенсионна възраст Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 08/09/2016 отговорено
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ Относно процедура по предоставяне на разрешение за проучване на страителни материали в площ "Мерада", разположена на територията на село Дебник и село Габерово, община Поморие, област Бургас Теменужка Петкова, министър на енергетиката 31/08/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно обща политика на правителството на Република България за подобряване състоянието на националната сигурност през първото полугодие Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 15/08/2016 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ Относно предложения за нови назначения на посланици Даниел Митов, Министър на външните работи 22/07/2016 оттеглен
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно политиката на правителството за целенасочена подкрепа на развитието на Северозападна България Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 20/07/2016 в несъответствие с ПОДНС
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ Относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Владислав Горанов, Министър на финансите 19/07/2016 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ Относно политиката на Министерството на културата за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства Вежди Рашидов, Министър на културата 15/07/2016 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ Относно политиката на Министерството на културата за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства Вежди Рашидов, Министър на културата 15/07/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика за привличане на преки чуждестранни инвестиции в Република България след Брекзит Божидар Лукарски, министър на икономиката 14/07/2016 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ Относно правителствената политика по отношение на миграционния натиск през 2016 г Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 13/07/2016 в несъответствие с ПОДНС
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ Относно проблеми при приложение на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Петър Москов, Министър на здравеопазването 13/07/2016 отговорено
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ Относно проблеми при приложение на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването Петър Москов, Министър на здравеопазването 13/07/2016 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ Относно еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД Владислав Горанов, Министър на финансите 13/07/2016 оттеглен
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ Относно отношенията с Република Куба Даниел Митов, Министър на външните работи 12/07/2016 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН Относно Глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз Даниел Митов, Министър на външните работи 06/07/2016 отговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ Относно политиката на правителството за увеличаване броя на животните в България, осигуряването на достатъчно продукти от животински произход за задоволяване потребностите на вътрешния пазар и износа Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 06/07/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика по засилване на борбата срещу злоупотребата със средства и фондове на Европейския съюз Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 06/07/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно напредъка по осъществяването на газовите връзки на Република България с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/07/2016 отговорено
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ Относно общата политика на правителството, във връзка с дейността на паравоенни организации и мерките за опазване на обществения ред Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/06/2016 в несъответствие с ПОДНС
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ Относно общата политика на правителството, във връзка с дейността на паравоенни организации и мерките за опазване на обществения ред Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/06/2016 в несъответствие с ПОДНС
БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ Относно общата политика на правителството, във връзка с дейността на паравоенни организации и мерките за опазване на обществения ред Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/06/2016 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ Относно държавната поллитика за управление на подземните богатства с цел устойчиво развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори Божидар Лукарски, министър на икономиката 29/06/2016 оттеглен
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ Относно политиката на правителството за утвърждаване института на концесията като висша форма на закрила на обектите - изключителна държавна собственост, обектите, върху които държавата осъществява суверенни права, както и обектите, върху които е установен държавен монопол (чл.18, ал. 1- 4 от Конституцията на Република България) Божидар Лукарски, министър на икономиката 28/06/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно обща политика по охрана на българската граница Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 27/06/2016 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ Относно политиката за привличане на преки чужди инвестиции Божидар Лукарски, министър на икономиката 22/06/2016 отговорено
ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ Относно процеса на приватизация и следприватизационен контрол Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 22/06/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика за справяне с най-честите нарушения на трудови и синдикални права Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 21/06/2016 в несъответствие с ПОДНС
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ Относно кадровата политика на Министерство на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 17/06/2016 отговорено
ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ Относно предложения за нови назначения на посланици Даниел Митов, Министър на външните работи 17/06/2016 отговорено
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ Относно политиката на правителството за изпълнението на Споразумение за създаване на специализирано междуведомствено звено за разследване на корупцията и неговото функциониране Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 10/06/2016 отговорено
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ Относно политиката на Министерството на отбраната за повишаване на мотивацията и интереса за служба в Българската армия Николай Ненчев, Министър на отбраната 08/06/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно системата за управление, в т.ч. събиране и разходване, на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 06/06/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на Дунавските общини Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/06/2016 отговорено
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на Дунавските общини Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/06/2016 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на Дунавските общини Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/06/2016 отговорено
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ Относно политиката на правителството за изпълнение на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка относно цялостен Независим анализ на дейността на българската прокуратура и продължаване на съдебната реформа Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 01/06/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно състоянието на Албутинския манастир и намеренията на Министерството на културата за неговото опазване и развитие Вежди Рашидов, Министър на културата 30/05/2016 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитието на Дунавските общини Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 27/05/2016 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ Относно политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитието на Дунавските общини Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 27/05/2016 в несъответствие с ПОДНС
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитието на Дунавските общини Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 27/05/2016 в несъответствие с ПОДНС
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ Относно финансовото и икономическо състояние на Българския енергиен холдинг Теменужка Петкова, министър на енергетиката 26/05/2016 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ Относно финансовото и икономическо състояние на Българския енергиен холдинг Теменужка Петкова, министър на енергетиката 26/05/2016 отговорено
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ Относно цялостната кадрова политика на правителството в сектор "Сигурност" Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 25/05/2016 отговорено
ХАМИД БАРИ ХАМИД Относно цялостната кадрова политика на правителството в сектор "Сигурност" Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 25/05/2016 отговорено
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ Относно цялостната кадрова политика на правителството в сектор "Сигурност" Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 25/05/2016 отговорено
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ Относно мерки в областта на социалната политика, свързани с тежките демографски процеси Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика 25/05/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно конкретни действия, които Столична община е предприела за развитието на минералните извори на територията на общината и конкретните резултати от тях Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 17/05/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика за подпомагане на малките и средни предприятия в хранително-вкусовата промишленост Божидар Лукарски, министър на икономиката 10/05/2016 отговорено
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Относно преобладаващата недостъпност на градската, жизнена и инфраструктурна среда в урбанизираните територии в България за хора с увреждания и бездействието на контролните органи да осъществят функциите си за предотвратяване на недостъпността и преодоляване на съществуващите архитектурни бариери Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/04/2016 отговорено
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ Относно политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия Владислав Горанов, Министър на финансите 22/04/2016 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно политиката за финансово обезпечаване на проектите за превъоръжаване и модернизация на Българската армия Владислав Горанов, Министър на финансите 22/04/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно "Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа" от 1995 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 21/04/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно провежданата от Министерството на икономиката политика в областта на външноикономическите и търговските отношения Божидар Лукарски, министър на икономиката 20/04/2016 отговорено
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ Относно цялостната външна и вътрешна политика на правителството по отношение на актуални въпроси, които касаят базови ценности, определящи създаването и съществуването на Европейския съюз Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 14/04/2016 отговорено
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ Относно политиката на Република България по отношение на т. нар. "офшорни" дружества Владислав Горанов, Министър на финансите 08/04/2016 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА Относно принуждаване на представители на научната и академичната общност в Република България да напуснат жилищата си в блок 58, на кв. "Студентски град", София Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 07/04/2016 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ Относно визия за осигуряване на киберсигурността в Република България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 06/04/2016 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ Относно конкретни действия срещу порочната практика с нерегламентираното получаване на шофьорски книжки Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 01/04/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика по поддържане и опазване на морските плажове в Република България Николина Ангелкова, министър на туризма 30/03/2016 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитие на професионалното образование Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 25/03/2016 отговорено
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА Относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитие на професионалното образование Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 25/03/2016 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА Относно движението по кадастралната карта на студентски град Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 25/03/2016 отговорено
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ Относно политиката на Правителството и действията, свързани с отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка, осъществяван от страна на Европейската комисия Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 18/03/2016 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно политиката на Правителството и действията, свързани с отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка, осъществяван от страна на Европейската комисия Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 18/03/2016 отговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ Относно закриване на ракетни площадки за противоградова защита на земеделската продукция в селата Буковец, община Бяла Слатина, Добролево, община Борован и Ботево, община Хайредин, всички от структурата на Регионална дирекция "Борба с градушките", област Враца Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/03/2016 отговорено
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА Относно закриване на ракетни площадки за противоградова защита на земеделската продукция в селата Буковец, община Бяла Слатина, Добролево, община Борован и Ботево, община Хайредин, всички от структурата на Регионална дирекция "Борба с градушките", област Враца Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 11/03/2016 отговорено
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ Относно кадрови и антикорупционната политика в Министерството на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 10/03/2016 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА Относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 09/03/2016 отговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА Относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 09/03/2016 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ Относно разлика в инфраструктурното развитие на регионите Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 02/03/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно бездействие на Министерството на здравеопазването за решаването на проблем на собственици на имоти в района на Медицинския университет - София Петър Москов, Министър на здравеопазването 01/03/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно държавна политика на икономии Владислав Горанов, Министър на финансите 29/02/2016 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ Относно финансовата политика на правителството Владислав Горанов, Министър на финансите 26/02/2016 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА Относно финансовата политика на правителството Владислав Горанов, Министър на финансите 26/02/2016 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ Относно политика на Министерството на отбраната за осигуряване на неприкосновеността на българските граници Николай Ненчев, Министър на отбраната 24/02/2016 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ Относно финансирането на обекти от пътната инфраструктура по региони Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/02/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно иновативна технология за обработване на битови отпадъци в общ. Бургас и ефекта от нейното приложение Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 23/02/2016 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ Относно пътната инфраструктура на Северна България Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/02/2016 в несъответствие с ПОДНС
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА Относно движението по кадастралната карта на Студентски град и на какъв етап е? Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/02/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно регулация на натовареността на магистратите и на структурите на съдебната власт в Република България Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 15/02/2016 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ Относно стратегия и политики на Министерството на околната среда и водите за намаляване на вредните емисии от сектор Земя и земеползване и разработването на междусекторни нисковъглеродни практики Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 11/02/2016 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ Относно масовите случаи на нападения по подвижен железопътен състав Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 11/02/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно изпълнение на Решение № 42/26.02.2015г. на Министерския съвет на Република България, за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., в частта на глава 8 Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси 10/02/2016 отговорено
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ Относно политика по отношение на икономическия растеж на страната през 2016 г Божидар Лукарски, министър на икономиката 09/02/2016 отговорено
ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ Относно политика по отношение на икономическия растеж на страната през 2016 г Божидар Лукарски, министър на икономиката 09/02/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно приватизационна политика Божидар Лукарски, министър на икономиката 04/02/2016 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН Относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие Даниел Митов, Министър на външните работи 04/02/2016 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА Относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 02/02/2016 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ Относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 02/02/2016 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН Относно политика на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие Даниел Митов, Министър на външните работи 02/02/2016 в несъответствие с ПОДНС
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно план за публикуване в Държавен вестник на заповедите на защитените зони по Директивата за местообитанията и осигуряване на адекватни обществени обсъждания Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 28/01/2016 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно завършване на процеса на цифровизация на защитените територии в България и създаването на публична цифрова карта на защитените територии Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 28/01/2016 отговорено
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ Относно политиката при изготвяне на учебните програми по история и литература за средното образование Тодор Танев, Министър на образованието и науката 27/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ Относно политиката при изготвяне на учебните програми по история и литература за средното образование Тодор Танев, Министър на образованието и науката 27/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно политиката при изготвяне на учебните програми по история и литература за средното образование Тодор Танев, Министър на образованието и науката 27/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ Относно политиките за разходване на средства по решения на Министерския съвет от средствата за капиталови разходи на Бюджет 2016 г. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 27/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА Относно политиките за разходване на средства по решения на Министерския съвет от средствата за капиталови разходи на Бюджет 2016 г. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 27/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ Относно учебни планове и програми от І до ХІІ клас за учебната 2016 - 2017 г Тодор Танев, Министър на образованието и науката 26/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ Относно визия за развитие на военно - промишления комплекс в България Божидар Лукарски, министър на икономиката 26/01/2016 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ Относно визия за развитие на военно - промишления комплекс в България Божидар Лукарски, министър на икономиката 26/01/2016 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ Относно Национална стратегия за изготвяне на превантивни мерки по недопускане на етнически конфликти Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 22/01/2016 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ Относно визия и стратегия за реформа в Министерството на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 22/01/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика по отношение на справяне с проблемите на пазара на природен газ в Република България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 21/01/2016 отговорено
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ Относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Сектор лозарство и винарство, и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори", на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 21/01/2016 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Сектор лозарство и винарство, и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори", на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 21/01/2016 отговорено
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ Относно равносметка на програмен период 2007 - 2013 г. и визия за програмен период 2014 - 2020 г. на оперативните програми на ЕС в Република България Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 20/01/2016 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно регулация на натовареността и магистратите и на структурите на съдебната власт в Република България Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 19/01/2016 оттеглен
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ Относно политиката на Министерството на земеделието и храните за стимулиране на земеделските производители от дребния и среден земеделски бизнес Десислава Танева, Министър на земеделието и храните 14/01/2016 отговорено
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за пресичане на незаконната търговия с кръв в страната Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 13/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА Относно насърчаването на мюсюлманския сепаратизъм у нас от страна на Република Турция Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 12/01/2016 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно състояние на източноправославните храмове в Република България Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 29/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерския съвет на Република България за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г., в частта на глава 2 Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието 18/12/2015 отговорено
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ Относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани Петър Москов, Министър на здравеопазването 16/12/2015 отговорено
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ Относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани Петър Москов, Министър на здравеопазването 16/12/2015 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ Относно осигуряване на своевременно лечение на българските граждани Петър Москов, Министър на здравеопазването 16/12/2015 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ Относно визия на политическото ръководство на МО, и военното ръководство на БА за развитието на видовете въоръжени сили до 2020г Николай Ненчев, Министър на отбраната 15/12/2015 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г. Петър Москов, Министър на здравеопазването 11/12/2015 отговорено
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ Относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г. Петър Москов, Министър на здравеопазването 11/12/2015 отговорено
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ Относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г. Петър Москов, Министър на здравеопазването 11/12/2015 отговорено
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ Относно задължения на министъра на здравеопазването, според чл. 58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителните имунизации, включени в Имунизационния календар - разисквания по питането за 5.02.2016 г. Петър Москов, Министър на здравеопазването 11/12/2015 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно политиката на Министерството на образованието и науката относно искания на общини за съгласие за промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост Тодор Танев, Министър на образованието и науката 09/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ Относно политиката на Министерството на образованието и науката относно искания на общини за съгласие за промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост Тодор Танев, Министър на образованието и науката 09/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ Относно дискриминация в нормативната уредба, касаеща изчисляването на осигурителния стаж и прослуженото време на възитаниците в средните сержантски военни училища Николай Ненчев, Министър на отбраната 09/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ Относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето Петър Москов, Министър на здравеопазването 08/12/2015 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА Относно политиката на правителството за превенция и предотвратяване на наводненията, контрол върху централни ведомства и областни администрации и предписания на междуведомствените комисии Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 08/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА Относно участие на служители на Министерството на образованието и науката в проекти на министерството Тодор Танев, Министър на образованието и науката 07/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ Относно действия на министъра на здравеопазването за осигуряване на ваксини за Имунизационния календар на Република България за 2015 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 04/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ Относно действия на министъра на здравеопазването за осигуряване на ваксини за Имунизационния календар на Република България за 2015 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 04/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ Относно политиката на Министерството на здравеопазването за изпълнението на Имунизационния календар на Република България през 2015 г. и 2016 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 03/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ Относно политиката на Министерството на здравеопазването за изпълнението на Имунизационния календар на Република България през 2015 г. и 2016 г Петър Москов, Министър на здравеопазването 03/12/2015 в несъответствие с ПОДНС
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Относно необходимост от определяне на пределна възраст на приемните родители, съобразно възрастта на настанените при тях деца и с оглед защитата на най-добрия интерес на децата Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 26/11/2015 отговорено
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Относно необходимостта от промяна на формата и съдържанието на Експертните решения на ЛКК и ТЕЛК Петър Москов, Министър на здравеопазването 26/11/2015 отговорено
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерския съвет на Република България, за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., в частта на глава 13, Приоритет 13.1 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 13/11/2015 в несъответствие с ПОДНС
ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ Относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерски съвет на Република България, за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 - 2018 г. , в частта на глава 2 Христо Иванов, Министър на правосъдието 13/11/2015 оттеглен
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Относно некоординирани действия на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика по проблема на децата със 100% загуба на слух в България, ползващи кохлеарни имплантни схеми Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 11/11/2015 в несъответствие с ПОДНС
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно зимния туристически сезон Николина Ангелкова, министър на туризма 11/11/2015 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ Относно политиката на правителството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове (ОУП) и как ще се преодолява невъзможността да се прави промяна на предназначението на земи в селища без ОУП Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/11/2015 отговорено
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Относно изпълнението на нормативната уредба за изграждане и поддържане на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания, както и за контрола върху това Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/10/2015 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика по гарантиране на енергийната независимост на Република България Теменужка Петкова, министър на енергетиката 29/10/2015 отговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА Относно политика за младежка заетост Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 28/10/2015 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика на устойчиво развитие на туризма в Република България Николина Ангелкова, министър на туризма 23/10/2015 в несъответствие с ПОДНС
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ Относно избор на съвет на директори от Общото събрание на "ВМЗ" АД гр. Сопот, състоял се на 15.09.2015 г Божидар Лукарски, министър на икономиката 16/10/2015 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика по оптимизация на работното време Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 13/10/2015 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика на устойчиво развитие на читалищната мрежа в Република България Вежди Рашидов, Министър на културата 05/10/2015 отговорено
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ Относно отнемане на разрешение на лечебно заведение Петър Москов, Министър на здравеопазването 23/09/2015 в несъответствие с ПОДНС
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ Относно отнемане на разрешение на лечебно заведение Петър Москов, Министър на здравеопазването 23/09/2015 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно стратегия за подобряване на възможностите за охрана на българското въздушно пространство Николай Ненчев, Министър на отбраната 23/09/2015 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно политиката на Министерството на туризма за управление, развитие и популяризиране чрез туристическа реклама на туристически обекти с национално значение на територията на Родопите Николина Ангелкова, министър на туризма 23/09/2015 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ Относно налични документи, свързани с промените в договорите за изкупуване на произведената електроенергия от централите AES Гълъбово и Contour Global Теменужка Петкова, министър на енергетиката 18/09/2015 отговорено
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ Относно налични документи, свързани с промените в договорите за изкупуване на произведената електроенергия от централите AES Гълъбово и Contour Global Теменужка Петкова, министър на енергетиката 18/09/2015 отговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ Относно възможности за изграждане на метериално-технически спортни бази към университетите и осигуряването на средства за финансиране на спортни клубове към висши учебни заведения Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 18/09/2015 отговорено
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ Относно политики на Министерския съвет и министър-председателя за назначенията във висши държавни органи чрез публична процедура и конкурс Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/09/2015 в несъответствие с ПОДНС
ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ Относно политики на Министерския съвет и министър-председателя за назначенията във висши държавни органи чрез публична процедура и конкурс Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/09/2015 в несъответствие с ПОДНС
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно политики на Министерския съвет и министър-председателя за назначенията във висши държавни органи чрез публична процедура и конкурс Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/09/2015 в несъответствие с ПОДНС
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно политики на Министерския съвет и министър-председателя за назначенията във висши държавни органи чрез публична процедура и конкурс Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/09/2015 в несъответствие с ПОДНС
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ Относно политики на Министерския съвет и министър-председателя за назначенията във висши държавни органи чрез публична процедура и конкурс Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/09/2015 в несъответствие с ПОДНС
РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ Относно политики на Министерския съвет и министър-председателя за назначенията във висши държавни органи чрез публична процедура и конкурс Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/09/2015 в несъответствие с ПОДНС
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Относно политиката на МВнР по отношения свързани с улесняване на процедурите по издаване на български акт за раждане и документ за самоличност на децата, родени в чужбина Даниел Митов, Министър на външните работи 10/09/2015 отговорено
СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА Относно съответствието на професионалните и образователно-квалификационни изисквания за заемане на длъжности в областта на социалната сфера, заложени в Класификатора на длъжностите в администрацията, със спецификата на възложената дейност Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 10/09/2015 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика по отношение преодоляването на икономическата изостаналост на отделни райони в Република България Божидар Лукарски, министър на икономиката 10/09/2015 отговорено
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно политика на Министерството на финансите по отношение на размера на ДДС и възможности за намалението му върху лекарствата и храните, чрез въвеждане на диференцирана ставка и Румънския опит Владислав Горанов, Министър на финансите 07/09/2015 отговорено
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно политика на Министерски съвет за либерализиране на режима на дейност на данъчните складове, в това число и за сключване на междуправителствени спогодби по директива 2008/118/ЕО Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 03/09/2015 оттеглен
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно политика на Министерски съвет за либерализиране на режима на дейност на данъчните складове, в това число и за сключване на междуправителствени спогодби по директива 2008/118/ЕО Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 03/09/2015 оттеглен
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ Относно стратегия за нормализиране цените на горивата и тяхното отражение върху българската икономика Божидар Лукарски, министър на икономиката 02/09/2015 отговорено
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Относно политика на "отворени врати" към гражданите на Министерство на отбраната, включително разширяването й чрез даване на достъп до парка на резиденция "Лозенец" Николай Ненчев, Министър на отбраната 02/09/2015 оттеглен
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно политика на "отворени врати" към гражданите на Министерство на отбраната, включително разширяването й чрез даване на достъп до парка на резиденция "Лозенец" Николай Ненчев, Министър на отбраната 02/09/2015 оттеглен
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА Относно Наредба 2 от 08.05.2014 на Министерство на младежта и спорта за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 31/07/2015 отговорено
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА Относно обезщетения, съгласно Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти от Егейска Македония и Беломорска Тракия Владислав Горанов, Министър на финансите 31/07/2015 отговорено
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика на насърчаване на малките и средните предприятия Божидар Лукарски, министър на икономиката 31/07/2015 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН Относно Приемане на нов Устройствен правилник на МВнР Даниел Митов, Министър на външните работи 28/07/2015 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно политика по въвеждане на електронно правосъдие Христо Иванов, Министър на правосъдието 23/07/2015 отговорено
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ Относно стратегия на правителството за решаване и превенция по недопускане на конфликти и напрежение в райони като с. Катуница, с. Гърмен и кв. Орландовци - София Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация 22/07/2015 отговорено
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ Относно политика на правителството спрямо хората с увреждания Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 22/07/2015 отговорено
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ Относно ефективността от прилагането на чл. 69, ал.1 от Кодекс за социално осигуряване, влязъл в сила от 1 януари 2014 г., и неговото влияние върху лицата, изпълнявали военна служба до 31 юли 2015 г Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 17/07/2015 в несъответствие с ПОДНС
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ Относно политика на Министерския съвет по отношение начина на определяне на възнагражденията в държавни органи, които на основание на нормативен акт сами решават това Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 14/07/2015 в несъответствие с ПОДНС
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ Относно политика на Министерския съвет по отношение начина на определяне на възнагражденията в държавни органи, които на основание на нормативен акт сами решават това Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика 14/07/2015 в несъответствие с ПОДНС
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ Относно демографската политика и мерките за справяне с младежката безработица Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика 14/07/2015 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА Относно изграждане на геотермална отоплителна система в гр. Златоград Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите 14/07/2015 отговорено
ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ Относно политиката на Министерството на здравеопазването към спешната медицинска помощ в страната Петър Москов, Министър на здравеопазването 10/07/2015 отговорено
ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ Относно обща визия на Министерството на образованието за изработването на нов Закон за висшето образование Тодор Танев, Министър на образованието и науката 07/07/2015 отговорено