Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Питания
Питания
Питане
Относно проблеми пред Оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж" 2014 - 2020 (ОПНОИР)
Дата 20/04/2017
Входящ номер 754-05-4
Адресат Николай Денков, служебен министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 28/04/2017
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор