Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Питания
Питания
Питане
Относно политиките на министерството относно искания на общини за съгласие промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост
Дата 10/05/2017
Входящ номер 754-05-7
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 19/05/2017
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор