Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Питания
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Дата 16/05/2017
Входящ номер 754-05-9
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 26/05/2017
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор