Народно събрание на Република България - Начало
Начало> Парламентарен контрол > Питания
Питания
Питане
Относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България
Дата 17/05/2017
Входящ номер 754-05-13
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 26/05/2017
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор