Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно северозападен район на България, политика относно пътната инфраструктура
Дата 14/07/2017
Входящ номер 754-05-36
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 28/07/2017
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор