Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на министерството на финансите спрямо Фонд "Радио и телевизия"
Дата 11/06/2018
Входящ номер 854-05-37
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 22/06/2018
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор